Obóz astronomiczny

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminu na 26 lipca – 8 sierpnia 2021 r. (przesunięcie rozpoczęcia i zakończenia o dwa dni wcześniej względem poprzedniego terminu).

Obóz będzie odbywał się w dniach 26 lipca – 8 sierpnia  2021 r. w szkoleniowym ośrodku harcerskim Nadwarciański Gród w Załęczu Wielkim. Jest dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych.
W programie obozu przewidziane są zajęcia z astronomii, fizyki, matematyki, informatyki i nauk pokrewnych. Rozgwieżdżone załęczańskie niebo przysporzy nam wielu okazji do obserwacji astronomicznych zarówno gołym okiem jak i profesjonalnym sprzętem astronomicznym.

W trakcie obozu odbywa się sesja referatowa. Każdy uczestnik wygłosi 15-20 minutowy referat na wybrany przez siebie temat z astronomii bądź pokrewnych nauk ścisłych lub przyrodniczych. Przy wyborze tematu pomocą będą służyć przygotowane przez nas propozycje, z którymi warto się zapoznać w dziale Referaty.

KLUB ASTRONOMICZNY ALMUKANTARAT

KLUB ASTRONOMICZNY ALMUKANTARAT

Klub Astronomiczny Almukantarat to przede wszystkim społeczność ludzi zaangażowanych w popularyzację astronomii. Działający od ponad 35 lat Klub daje młodym pasjonatom przedmiotów ścisłych możliwość zdobywania wiedzy, wymiany pomysłów i realizacji samych siebie.
Swoje założenia spełniamy poprzez regularne organizowanie obozów naukowych przeznaczonych dla młodzieży, prowadzenie portalu astronomicznego AstroNET oraz udział w takich wydarzeniach jak pikniki naukowe.

 

W 2019 i 2017 byliśmy finalistą konkursu Popularyzator Nauki w kategorii Instytucja. Portal Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej opublikował z tej okazji artykuły o naszej działalności:
Klub Astronomiczny Almukantarat – pasja do astronomii
Od „zielonej trawki” po popularny portal – Klub Astronomiczny Almukantarat

OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY ZHP „NADWARCIAŃSKI GRÓD”

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim położony jest na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, na prawym brzegu rzeki Warty, przy którym od 1997 roku działa Terenowa Baza Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła”. Od najbliższej miejscowości – Załęcza Wielkiego – dzieli go odległość 3 km. Załęczański Park Krajobrazowy utworzono w 1978 r. jako jeden z pierwszych parków krajobrazowych w Polsce. Zajmuje północno-wschodnią część Wyżyny Wieluńskiej będącej częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zwanej Jurą Polską, zamykając od północy system jurajskich parków krajobrazowych.
Wśród wielu propozycji programowych oferowanych przez Ośrodek jest „Nadwarciański Kampus Ekologiczny” związany z aktywnym wypoczynkiem i edukacją w terenie, przy wykorzystaniu zaplecza dydaktycznego oraz przyrodniczych ścieżek dydaktycznych, realizując program Zielonej Szkoły „Warto żyć nad Wartą”.

Partnerzy, Patronaty, Sponsorzy

Patroni:                                                   Partnerzy:

Sponsorzy: