Często zadawane pytania

Nie stać mnie na to, by przyjechać na obóz

Wystartuj w naszym konkursie, gdzie nagrodą jest pokrycie przez nas kosztów obozu. Informacje znajdziesz w sekcji Konkurs stypendialny.

Co zawarte jest w cenie obozu?

Podana w zaproszeniu i na stronie kwota stanowi całkowitą cenę obozu. Zawiera koszt m.in.  zakwaterowania, zajęć, wyżywienia, opieki, ubezpieczenia, wycieczek edukacyjno-krajoznawczych, zaplecza merytorycznego i technicznego.

Czy mogę zapłacić bonem turystycznym?

Bonem turystycznym można opłacić tylko drugą transzę (1200 zł lub 1300 zł ze specjalną dietą) do naszego współorganizatora, Ośrodka „Nadwarciański Gród”.

Czy dostanę fakturę za obóz?

Tak, jeśli zostanie to zgłoszone w formularzu. W takiej sytuacji otrzymacie dwie faktury, po jedną od każdego z organizatorów. Dane do faktury należy umieścić w formularzu.

Jaką opiekę zapewniamy podczas wypoczynku?

Organizowane przez Klub obozy są zgłaszane do Kuratorium Oświaty w określonym ustawowo terminie. Oznacza to, że osoba pełniąca funkcję komendanta (kierownika) obozu, jak i wszyscy wychowawcy, dysponują stosownymi uprawnieniami. Opiekę medyczną podczas wypoczynku zapewnia wykwalifikowana pielęgniarka zatrudniona przez Współorganizatora, czyli Ośrodek „Nadwarciański Gród”, w którym odbywa się obóz.

Czy jest zorganizowany dojazd?

Nie, na obóz trzeba dotrzeć samodzielnie — np. samochodem, koleją, autobusem. Ponieważ uczestnicy przyjeżdżają z całej Polski, możesz dopytać się organizatorów (sekcja: Kontakt na dole głównej strony), czy jedzie ktoś z Twojej okolicy, żeby umówić się na wspólny dojazd. Pamiętaj jednak, że jeśli rodzice nie przyjeżdżają po Ciebie osobiście w dniu powrotu, musisz przedstawić stosowne oświadczenie (dostępne do pobrania w sekcji Dokumenty).

Jak wygląda zakwaterowanie?

Zakwaterowanie ma miejsce na polu namiotowym, w kilkuosobowych harcerskich  namiotach wyposażonych w łóżka polowe, materace i ciepłe koce oraz poduszki. Konieczne jest przywiezienie własnego śpiwora.

Jakie wyżywienie oferujemy podczas wypoczynku?

Śniadania, obiady oraz kolacje jemy w stołówce, gdzie posiłki przygotowywane są przez obsługę ośrodka. Dodatkowo codziennie otrzymujemy podwieczorek.

Mam określoną dietę, której powinienem przestrzegać. Czy stanowi to przeszkodę do przyjazdu na obóz?

Zdecydowanie nie. Wszelkie informacje o diecie powinny znaleźć się jednak w zgłoszeniu, a później w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Jakie warunki sanitarne zapewniamy?

Podczas obozu korzystamy z niekoedukacyjnego węzła sanitarnego, znajdującego się tuż obok naszego pola namiotowego. Znajdują się w nim prysznice, umywalki oraz toalety.

W jaki sposób obóz jest dostosowany do sytuacji epidemiologicznej?

Przeprowadziliśmy w 2020, 2021 i 2022 roku obozy astronomiczne dbając o bezpieczeństwo zgodnie z wypracowaną przez nas strategią zabezpieczeń.

Naszą strategię zabezpieczeń przed COVID-19 znajdziesz w sekcji Dokumenty.

Jakie są warunki płatności?

Koszt uczestnictwa należy uregulować w dwóch transzach:

  • Pierwsza transza w wysokości 700 zł w terminie do 8  maja br. na rachunek Klubu Astronomicznego Almukantarat

  • Druga transza, tylko dla osób zakwalifikowanych, w wysokości 1200 zł (lub 1300 zł w przypadku wyboru diety innej niż mięsna lub wegetariańska) do 5 czerwca br. na rachunek Współorganizatora (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”)

Szczegóły płatności oraz zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji znajdują się w dokumencie dotyczących warunków uczestnictwa w obozie (do pobrania w sekcji Dokumenty), które też zostaną przesłane w ramach odpowiedzi na zgłoszenie.

Jakie dokumenty potrzebne są do uczestnictwa w obozie i kiedy je wysłać?

  • Wypełnioną kartę uczestnika – należy wysłać pocztą do 8 maja (liczy się data stempla pocztowego). Karta zostanie przesłana do Ciebie drogą mailową po wysłaniu zgłoszenia.
  • Ogólne warunki uczestnictwa (do znalezienia w sekcji Dokumenty) podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów – należy wysłać pocztą do 8 maja
  • Jeśli dziecko zostanie odebrane z obozu przez inne osoby niż rodzice/prawni opiekuni  – należy wypełnić i podpisać Oświadczenie w sprawie odbioru dziecka z obozu przez inną osobę (do znalezienia w sekcji Dokumenty) – i dostarczyć pocztą lub osobiście, przed zakończeniem obozu. To samo dotyczy oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka.

Kiedy będę zakwalifikowany na obóz?

Po poprawnie przesłanym i uzupełnionym formularzu zgłoszeniowym rezerwujemy dla Ciebie miejsce na obozie do czasu spełnienia wszystkich wymagań wskazanych w warunkach uczestnictwa.

Do 8 maja br. należy przesłać kartę uczestnika i podpisane przez rodziców/opiekunów warunki uczestnictwa na adres wskazany na odwrocie karty uczestnika oraz dokonać przelewu pierwszej transzy kosztów pobytu. Dopiero na tej podstawie będziemy mogli ocenić czy zgłoszenie jest aktualne, czy nie masz przeciwwskazań do pobytu na obozie oraz potwierdzić to, że rodzice/opiekunowie zgadzają się na warunki uczestnictwa w obozie.

Dopiero wtedy możemy podjąć decyzję o kwalifikacji uczestnika, o czym niezwłocznie poinformujemy, prosząc o przesłanie drugiej transzy.

Jeśli ktoś nie zostanie zakwalifikowany np. z powodu nieprzesłania karty uczestnika, a przelał już pierwszą transzę, to zostanie mu ona zwrócona w całości.

Niestety, ale muszę zrezygnować z udziału w obozie, a już uregulowałem wszystkie koszty. Co zrobić i czy dostanę zwrot?

Dobrowolną rezygnację należy zgłosić mailowo na adres klub@almukantarat.pl. W przypadku dobrowolnej rezygnacji dokonanej:

a) do 30 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator i Współorganizator zwracają co najmniej po 80% kosztów uczestnictwa, w przypadku wcześniejszego uiszczenia.

b) od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator i Współorganizator zwracają co najmniej po 60% kosztów uczestnictwa, w przypadku wcześniejszego uiszczenia.

c) od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator i Współorganizator zwracają co najmniej po 40% kosztów uczestnictwa, w przypadku wcześniejszego uiszczenia.

d) od 6 dni przed rozpoczęciem obozu do zakończenia obozu – Organizator i Współorganizator nie gwarantują zwrotu kosztów.