FAQ

FAQ

Byłem tylko na jednym spotkaniu Klubu w ciągu roku jako uczestnik, czy mogę przyjechać na obóz?

Zdecydowanie tak. Obóz przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, którzy przynajmniej raz byli na spotkaniu Klubu. Jeśli byłeś/byłaś tylko na swoim pierwszym obozie albo nie byłeś/nie byłaś na nim ale później dołączyłaś na jakimś seminarium lub zimowisku to również jest dla Ciebie miejsce!

Co zawarte jest w cenie obozu?

Podana w zaproszeniu kwota stanowi całkowitą cenę obozu. Zawiera koszt m. in.  zakwaterowania, zajęć, wyżywienia, opieki, ubezpieczenia, wycieczek edukacyjno-krajoznawczych, zaplecza merytorycznego i technicznego.

Jaką opiekę zapewniamy podczas wypoczynku?

Organizowane przez Klub obozy są zgłaszane do Kuratorium Oświaty w określonym ustawowo terminie. Oznacza to, że osoba pełniąca rolę komendanta (kierownika) obozu, jak i wszyscy wychowawcy, dysponują stosownymi uprawnieniami. Opiekę medyczną podczas wypoczynku zapewnia wykwalifikowana pielęgniarka zatrudniona przez Współorganizatora, czyli Ośrodek „Nadwarciański Gród”, w którym odbywa się obóz.

Czy jest zorganizowany dojazd?

Nie, na obóz trzeba dotrzeć samodzielnie — np. samochodem, koleją, autobusem. Ponieważ uczestnicy przyjeżdżają z całej Polski, możesz dopytać się organizatorów (sekcja: Kontakt), czy jedzie ktoś z Twojej okolicy, żeby umówić się na wspólny dojazd. Pamiętaj jednak, że jeśli rodzice nie przyjeżdżają po Ciebie osobiście w dniu powrotu musisz przedstawić stosowne oświadczenie (dostępne do pobrania w sekcji Materiały).

Jak wygląda zakwaterowanie?

Zakwaterowanie ma miejsce na polu namiotowym, w kilkuosobowych harcerskich  namiotach wyposażonych w łóżka polowe, materace i ciepłe koce oraz poduszki. Konieczne jest przywiezienie własnego śpiwora.

Jakie wyżywienie oferujemy podczas wypoczynku?

Śniadania, obiady oraz kolacje jemy w stołówce, gdzie posiłki przygotowywane są przez obsługę ośrodka. Dodatkowo codzienne otrzymujemy podwieczorek.

Mam określoną dietę, której powinienem przestrzegać. Czy stanowi to przeszkodę do przyjazdu na obóz?

Zdecydowanie nie. Wszelkie informacje o diecie powinny znaleźć się jednak w zgłoszeniu, a później w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Jakie warunki sanitarne zapewniamy?

Podczas obozu korzystamy z niekoedukacyjnego węzła sanitarnego, znajdującego się tuż obok naszego pola namiotowego. Znajdują się w nim prysznice, umywalki oraz toalety.

Jakie są warunki płatności?

Koszt uczestnictwa należy uregulować w dwóch transzach:

  • Pierwsza transza w wysokości 500 zł w terminie do 31 maja br. na rachunek Klubu Astronomicznego Almukantarat

  • Druga transza, tylko dla osób zakwalifikowanych, w wysokości 950 zł do 30 czerwca br. na rachunek Współorganizatora (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”)

Szczegóły płatności oraz zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji znajdują się w dokumencie dotyczących warunków uczestnictwa w obozie (do pobrania w sekcji Materiały), które też zostaną przesłane w ramach odpowiedzi na zgłoszenie.

Kiedy będę zakwalifikowany na obóz?

Po poprawnie przesłanym i uzupełnionym formularzu zgłoszeniowym rezerwujemy dla Ciebie miejsce na obozie do czasu spełnienia wszystkich wymagań wskazanych w warunkach uczestnictwa.

Do 1 kwietnia br. należy przesłać temat referatu wraz z abstraktem na maila obozliceum@almukantarat.pl,
natomiast do  31 maja br. należy przesłać kartę uczestnika i podpisane przez rodziców/opiekunów warunki uczestnictwa na adres wskazany na odwrocie karty uczestnika oraz dokonać przelewu pierwszej transzy kosztów pobytu. Dopiero na tej podstawie będziemy mogli ocenić czy zgłoszenie jest aktualne, czy nie masz przeciwwskazań do pobytu na obozie oraz potwierdzić to, że rodzice/opiekunowie zgadzają się na warunki uczestnictwa w obozie.

Dopiero wtedy możemy podjąć decyzję o kwalifikacji uczestnika, o czym niezwłocznie poinformujemy, prosząc o przesłanie drugiej transzy.

Jeśli ktoś nie zostanie zakwalifikowany np. z powodu nieprzesłania karty uczestnika, a przelał już pierwszą transzę to zostanie mu ona zwrócona w całości.

Czy dostanę fakturę za obóz?

Tak, jeśli zostanie to zgłoszone w formularzu. W takiej sytuacji otrzymacie dwie faktury, po jedną od każdego z organizatorów. Dane do faktury należy umieścić w formularzu.

Niestety, ale muszę zrezygnować z udziału w obozie, a już uregulowałem wszystkie koszty. Co zrobić i czy dostanę zwrot?

Możliwa jest rezygnacja z udziału w obozie poprzez poinformowanie o tym fakcie w wiadomości mailowej na adres oboz@almukantarat.pl.

W przypadku dobrowolnej rezygnacji dokonanej:
a) do 30 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator i Współorganizator zwracają po 80% kosztów uczestnictwa, w przypadku wcześniejszego uiszczenia.
b) od 29 do 14 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator i Współorganizator zwracają po 50 % kosztów uczestnictwa, w przypadku wcześniejszego uiszczenia.
c) od 13 do 7 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator i Współorganizator zwracają po 20 % kosztów uczestnictwa, w przypadku wcześniejszego uiszczenia.
d) od 6 dni przed rozpoczęciem obozu do zakończenia obozu – Organizator i Współorganizator nie gwarantują zwrotu kosztów. W takim przypadku prosimy o kontakt z klubem pod adresem klub@almukantarat.pl