Płatności

Koszt uczestnictwa w obozie wynosi 1900 zł (lub 2000 zł w przypadku diety innej niż mięsna lub wegetariańska – np. wegańskiej, bezglutenowej itp.). Kwotę należy uregulować w dwóch transzach, na dwa różne rachunki bankowe:

  • Pierwsza transza w wysokości 700 zł w terminie do 8 maja 2023 r. na rachunek Klubu Astronomicznego Almukantarat
  • Druga transza, tylko dla osób zakwalifikowanych, w wysokości 1200 zł (1300 zł w przypadku diety innej niż mięsna lub wegetariańska) do 19 czerwca 2023 r.  na rachunek Współorganizatora (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”)

Szczegóły płatności oraz zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji znajdują się w dokumencie dotyczących warunków uczestnictwa w obozie (do pobrania w sekcji Dokumenty), które też zostaną przesłane w ramach odpowiedzi na zgłoszenie.

Dane do przelewów

Klub Astronomiczny Almukantarat
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa
nr konta: 35 2530 0008 2060 1076 0730 0001
tytuł przelewu: „obóz astronomiczny turnus II – imię i nazwisko uczestnika”

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”
Załęcze Wielkie 89
98-335 Pątnów
nr konta: 70 1240 3291 1111 0010 0654 9537
tytuł przelewu: „obóz astronomiczny turnus II – imię i nazwisko uczestnika”

 

Nie stać mnie na to, by przyjechać na obóz

Wystartuj w naszym konkursie, gdzie nagrodą jest pokrycie przez nas kosztów obozu. Informacje znajdziesz w sekcji Konkurs stypendialny.

Regulamin konkursu i stypendium znajdziesz w sekcji Dokumenty.

Co zawarte jest w cenie obozu?

Podana w zaproszeniu kwota stanowi całkowitą cenę obozu. Zawiera koszt m.in.  zakwaterowania, zajęć, wyżywienia, opieki, ubezpieczenia, wycieczek edukacyjno-krajoznawczych, zaplecza merytorycznego i technicznego.

Czy mogę zapłacić bonem turystycznym?

Bonem turystycznym można opłacić tylko drugą transzę (1200 zł lub 1300 zł ze specjalną dietą) do naszego współorganizatora, Ośrodka „Nadwarciański Gród”.

Czy dostanę fakturę za obóz?

Tak, jeśli zostanie to zgłoszone w formularzu. W takiej sytuacji otrzymacie dwie faktury, po jedną od każdego z organizatorów. Dane do faktury należy umieścić w formularzu.

Wzór faktury wystawionej przez Klub