Projekty

Podczas tegorocznego obozu uczestnicy z rocznika 2k19G (uczestnicy, którzy ukończyli gimnazjum) nie będą brali udziału w sesji referatowej. Zamiast tego przystąpią oni do realizacji projektów naukowych – zespołowych projektów, mających na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności wykorzystywania wiedzy.

Projekty będa realizowane w grupach 2-3 osobowych. Każda grupa będzie pracować pod nadzorem opiekuna projektu – członka kadry. Propozycje tematów projektów zostaną przedstawione przez opiekunów podczas wiosennego spotkania rocznika 2k19G, po którym nastąpi wybór realizowanego przez siebie projektu.

Praca nad projektem rozpocznie się jeszcze przed obozem – będzie to czas na zdobycie potrzebnej wiedzy i zgromadzenie materiałów potrzebnych do ukończenia projektu. Właściwy czas realizacji rozpocznie się na obozie – na pracę nad projektem przeznaczonych zostanie spora część ćwiartek zajęciowych. Pod koniec obozu prace projektowe zostaną podsumowane prezentacjami wszystkich zespołów.

Udział w projekcie jest oboziązkowy – w przypadku nieobecności na spotkaniu wiosennym nadal należy wybrać projekt do realizacji w trakcie obozu.