Propozycje projektów

Jeszcze niedostępne. Zeszłoroczne:

 1. Temat: Symulacja i analiza kinetyki reakcji chemicznych (projekt zajęty)
  Opiekun: Mikołaj Bartoszewski
  Projekt polega na zapoznaniu się z podstawowymi prawami kinetyki chemicznej, a następnie na wykonaniu w wybranym środowisku programistycznym symulacji przebiegów reakcji (profile stężeń substancji) o wybranych mechanizmach – od zwykłych reakcji n-rzędowych i wieloetapowych (typowo podręcznikowe mechanizmy) do bardziej realnych znalezionych w literaturze czy nawet własnych propozycji uczestników. Na koniec trzeba będzie dokonać też analizy wykonanych symulacji np. poprzez sprawdzanie, jak zmienia się zachowanie reakcji w zależności od przyjętych parametrów symulacji, albo jak to zachowanie różni się od prostych reakcji modelowych.
  Link do filmu o projekcie.
 2. Temat: Układy dynamiczne w naukach ścisłych
  Opiekun: Filip Ficek
  Podstawowym językiem opisującym większość znanych zjawisk fizycznych,  chemicznych, biologicznych, a także zjawisk występujących w innych dziedzinach nauk  (na przykład w naukach społecznych) są równania różniczkowe. Celem niniejszego projektu będzie samodzielne zbudowanie prostego modelu  opisującego jakiś wybrany układ i analiza występujących w tym modelu zjawisk za pomocą tych prostych metod, a także, w miarę możliwości, porównanie otrzymanych wyników z  dostępnymi danymi. Jest to projekt z matematyki stosowanej — głównym narzędziem  będzie kartka papieru lub tablica, czasem wspomagana komputerem w celu sporządzenia  jakiegoś wykresu. Jeżeli zdecydujecie się na udział w tym projekcie, będziecie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi narzędziami analizy jedno- i dwuwymiarowych układów  dynamicznych. Jedynym wymaganiem wstępnym jest znajomość pojęcia pochodnej funkcji na  poziomie szkoły średniej (czyli znajomość jej geometrycznej i fizycznej interpretacji,  umiejętność wykorzystywania w szukaniu ekstremów funkcji, a także umiejętność liczenia  prostych pochodnych).
  Link do filmu o projekcie.
 3. Temat: Stwórz własny symulator lotów kosmicznych!
  Opiekun: Michał Grendysz
  Niniejszy projekt ma za zadanie zapoznać Was z metodologią symulacji trajektorii statków kosmicznych lub rakiet nośnych. W jego ramach stworzycie własny skrypt obliczający podstawowe parametry lotu. Nauczycie się dzięki temu podstaw dynamiki ruchu rakiet bądź też podstaw astrodynamiki, jak również sposobu przeprowadzania symulacji numerycznych (przydatne w każdej dziedzinie nauki i inżynierii). Projekt oferowany w dwóch wersjach:

  1. Symulacja trajektorii wznoszenia rakiety orbitalnej (od startu do osiągnięcia orbity)
  2. Symulacja trajektorii statków kosmicznych w przypadku kilku klasycznych manewrów orbitalnych (manewry zmiany orbity – impulsowe i słabym ciągiem, asysta grawitacyjna, space rendezvous)

  Link do filmu o projekcie.

 4. Temat: Projekt graficzny strony Klubu (projekt zajęty)
  Opiekun: Zofia Wojtkowiak, Sonia Witek, Michał Wójcik
  W naszym projekcie będzie mogli zaprojektować nową, odświeżoną stronę główną Klubu. Zaczniemy od nauki podstaw tworzenia interfejsu użytkownika (UI) i zbieranie wymagań, które powinna spełniać strona. Ważnym elementem będzie zrobienie ankiety, aby zbadać opinie użytkowników strony. Na samym końcu zaczniemy wdrażać zaprojektowaną szatę graficzną na stronę. Do projektowania będziemy korzystać z Canvy, natomiast sama strona zostanie stworzona przy wykorzystaniu WordPressa. Nie jest wymagana umiejętność programowania, natomiast przydatna jest intuicja w obsłudze technologii.
  Link do filmu o projekcie.
 5. Temat: Pełna moc! Lustro wytrzyma – Grzałka teleskopowa
  Opiekun: Tomasz Łysy Filipiak
  Celem projektu jest stworzenie grzałki rezystancyjnej do teleskopów uniemożliwiającej osadzenie się wilgoci na lustrze głównym, lustrze wtórnym oraz szukaczu. Podczas projektu nauczyć będzie się można podstaw elektroniki w stopniu odpowiadającym użytkownikowi i dobierania komponentów elektronicznych oraz zasilania. Dodatkowo jest szansa na naukę lutowania oraz tworzenia prototypowych płyt na płycie uniwersalnej. Ilość czasu i sposób wykonania zadania jest do ustalenia z uczestnikiem.
  Link do filmu o projekcie.
 6. Temat: Amatorska fotometria gwiazd zmiennych
  Opiekun: Paweł Szewczyk
  Wiele obserwowanych przez nas gwiazd wykazuje systematyczne zmiany jasności. Dzięki analizie tej zmienności możemy dowiedzieć się wiele o ich właściwościach fizycznych i odległości od Ziemi. Badanie gwiazd zmiennych jest obecnie ważnym obszarem astronomii, w który zaangażować mogą się również amatorscy obserwatorzy.
  Głównym celem projektu jest przeprowadzenie pomiarów jasności wybranych gwiazd zmiennych i analiza zebranych wyników. Przeprowadzimy większość potrzebnych obserwacji w trakcie obozu korzystając z dostępnego sprzętu. Dodatkowym celem projektu będzie ocena możliwości technicznych naszego sprzętu w wykonywaniu przydatnych naukowo obserwacji fotometrycznych.
  Link do filmu o projekcie.
 7. Temat: Zbadanie podstawowych symetrii w fizyce przy użyciu podstaw teorii grup
  Opiekun: Jakub Garwoła
  Zaczniemy od nauki podstaw teorii grup i zrozumiemy jak symetrię układów fizycznych mogą być opisywane przez grupy. Następnie z moją pomocą uczestnicy wybiorą interesujące ich układy oraz symetrię i stworzymy na podstawie naszych badań plakat wzbogacony o grafiki zależnie od umiejętności uczestników.
  Link do filmu o projekcie.
 8. Temat: Stworzenie symulacji przebiegu epidemii wśród ludzi i badanie wpływu różnych czynników na jej przebieg.
  Opiekun: Maciej Bogacki
  Stworzymy w Pythonie prostą symulację z wirtualnymi ludźmi, którzy będą wykonywali różne czynności, a w szczególności takie, które wymagają interakcji z innymi ludźmi. Dodamy do tego mechanizm rozprzestrzeniania się wirtualnej choroby, i będziemy badać wpływ różnych czynników (np. procent osób zaszczepionych, częstotliwość spotkań itp.) na jej rozprzestrzenianie się. Do tego spróbujemy użyć kilku pythonowych bibliotek do wizualizacji danych, aby te rezultaty przedstawić.
  Link do filmu o projekcie.
 9. Temat: Mechanika i projektowanie mostów (projekt zajęty)
  Opiekun: Daniel Mielnik
  Głównymi celami projektu jest zapoznanie uczestników ze statyką sił, jak siły się rozkładają w różnych konstrukcjach, jakie własności mechaniczne materiałów są ważne przy budowie mostów, jakie są rodzaje mostów i jakie mają zalety, a jakie wady i problemy oraz zapoznanie uczestników z praktycznym zastosowaniem tej wiedzy do zbudowania miniaturowego modelu mostu.
  Link do filmu o projekcie.