Referaty

REFERATY

kontakt w sprawie referatów:

referaty@almukantarat.pl

Uwaga!
Jeśli uczestnicy należą do rocznika, który ukończył gimnazjum, należy się zapoznać z informacją z zakładki „Projekty”. Zakładka „Referaty” dotyczy uczniów, którzy uczą się w czteroletnim liceum lub pięcioletnim technikum.

Spis treści na stronie:
  1. Informacje dotyczące sesji referatowej
  2. Jak napisać abstrakt?
  3. Proponowane tematy
  4. Nowe propozycje tematów
  5. Tematy zajęte
Informacje dotyczące sesji referatowej

Podczas obozu odbędzie się najważniejsza spośród spotkań Klubu sesja referatowa. Każdy z uczestników ma obowiązek wygłosić referat na wybrany przez siebie temat z astronomii bądź pokrewnych nauk ścisłych lub przyrodniczych (nawiązujący do astronomii) o długości od 15 do 20 minut. Do dyspozycji będzie projektor oraz tablica. W przypadku prezentacji zaleca się format .pdf, .ppt, .pptx lub .odt

Wybrany przez siebie i skonsultowany z organizatorami temat referatu wraz z obowiązkowym abstraktem (kilkuzdaniowym wprowadzeniem) należy przesłać za pomocą formularza w podanym na stronie terminie .

Niedostarczenie tematu referatu i abstraktu w terminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników.

Jak napisać abstrakt?

1. Abstrakt to nie streszczenie – nie opisuj w nim faktów, ale opisz to, o czym będziesz mówić. Przede wszystkim chcesz wprowadzić czytelnika w temat twojego referatu.

„Co żyje w puszczy, czyli o hodowli polskiego żubra.”

NIE:
Opowiem, że 45 Plebejer miał największy wpływ na pulę genową linii białowiesko-kaukaskiej. Pokażę, że najwięcej żubrów w Polsce żyje obecnie w Puszczy Białowieskiej. Przedstawię także problemy: zabójczą gruźlicę, niemożliwość rozszerzenia wolnej populacji poza Karpaty, trudności w osiągnięciu przez takson populacji przekraczającej 10 tysięcy oraz regres wynikający ze zmian ustrojowych w Europie Wschodniej pod koniec drugiego tysiąclecia.

TAK:
Opiszę historię linii genetycznej polskich żubrów. Pokażę współczesne rozmieszczenie osobników wolnych oraz w niewoli. Przedstawię problemy, na jakie narażona jest wolna populacja, ile czasu musi jeszcze minąć, zanim przestaniemy uznawać je za gatunek zagrożony wyginięciem oraz jak zmiany ustroju politycznego odcisnęły się na żubrze.

2. Zadbaj o prawidłowy styl – pisz merytorycznie, ale nie suchym słownictwem naukowym (szczególnie, jeżeli terminy wytłumaczysz dopiero w referacie). Spróbuj dołączyć pytania retoryczne, hipotezy, aby zainteresować przyszłego słuchacza.

„Język hiszpański – historia i współczesność.”

NIE:
Opowiem o historii wykształcania się cech współczesnego hiszpańskiego z  łaciny, m.in. palatalizacji, frykatyzacji oraz opuszczaniu zbitek spółgłoskowych. Pokażę lingwistyczne pozostałości po Kalifacie Kordoby. Opiszę także zanik rozróżnienia pomiędzy spółgłoskami szczelinowymi zębowymi i dziąsłowymi – głównym procesie różnicującym współczesny język hiszpański.

TAK:
Co oznacza falka nad „el niño”? Dlaczego Hiszpanie śmieją się „jajaja”? I czemu nie respektują dźwięku „k” w „respeto”? O historii słów i dźwięków na Półwyspie iberyjskim i wpływie panujących na terenach cesarstw, królestw
i kalifatów na współczesną rozbieżność językową. A także jak temperament społeczeństw latynoamerykańskich wpłynął na brzmienie dialektów po drugiej stronie Atlantyku.

3. Nie zawieraj w abstrakcie informacji, których nie poruszysz potem w referacie i odwrotnie – nie wdawaj się zanadto w szczegóły tematu. Pamiętaj, że ma to być przede wszystkim wprowadzenie.

„Figury retoryczne w muzyce J . S. Bacha.”

NIE: O muzyce mistrza baroku, J. S. Bacha, mówi się, że podąża za słowem. Fuga (z łac. ucieczka) symbolizuje, zgodnie z nazwą, pogoń. Prześledzimy budowę utworu podzieloną na temat (zaczynany z opóźnieniem w kolejnych głosach) złożony z jednego, bądź dwóch taktów oraz kontrapunkt, który pojawia się, gdy inny głos zaczyna prowadzić temat. Opowiem także o innych figurach retorycznych.

TAK: O muzyce baroku mówi się, że podąża za słowem. Postaram się przybliżyć genezę tego procesu. Na przykładzie muzyki największego barokowego kompozytora, J. S. Bacha, prześledzimy, jak dźwięki, pauzy, harmonie i dysonanse ilustrują emocje oraz dosłowne znaczenie słów. Pokażę także, jaki wpływ ma wizualny układ nut na symboliczne znaczenie utworów (jak np. układanie nut w kształty).

Proponowane tematy:

Liczymy na Twoją kreatywność, ale udostępniamy też listę proponowanych tematów. Jeśli nie masz pomysłu na temat albo żaden z proponowanych nie będzie spełniać twoich oczekiwań, należy w mailu zawrzeć informacje „Potrzebuję pomocy w wyborze tematu”. Pomożemy! 🙂


Radarowe obserwacje Układu Słonecznego” – od rotacji Merkurego, przez pierścienie Saturna do badań planetoid zbliżających się do Ziemi

„Co znajduje się w przestrzeni międzygwiezdnej?”

„Obiekty na krańcach Układu Słonecznego”

„Jak powstaje astronomia – metody i techniki obróbki danych

„Co można wyczytać z obserwacji? – światło jako nasze źródło wiedzy o Wszechświecie

„Asteroidy w Układzie Słonecznym

„Funkcjonowanie człowieka w przestrzeni kosmicznej

„Ruch wzajemny gwiazd i galaktyk

„Co znajduje się w centrach galaktyk?

„Paradoks Olbersa

„Wielkoskalowe struktury Wszechświata

„Co dzieje się pod atmosferą gazowych olbrzymów?

Co nam mówi krzywa zmian blasku małego ciała?” – obroty i orientacje planetoid (i komet), kształty, wykrywanie zmian okresu obrotu

Dlaczego Wenus ma atmosferę?” – pole magnetyczne kontra wiatr słoneczny

Hipotezy dotyczące powstawania komet długookresowych”

Nie wszystko Saturn co ma pierścień” – (pierścienie wokół małych ciał)

Radioteleskopy z radarem” – budowa, zadania

Małe jest piękne – niewielkie teleskopy z wielkimi wynikami” na przykład TRAPPIST, OGLE…

Archeoastronomia fal grawitacyjnych”

Różne typy zegarów słonecznych, a ruchy Ziemi”

„Co wiemy o dyskach protoplanetarnych?”

„Amatorskie obserwacje gwiazd zmiennych

Symulacje komputerowe – dlaczego są ważne dla astronomów?”

Kosmiczne czarne wdowy” – toksyczne związki pulsarów i gwiazd w układach podwójnych.

Gwiazdy symbiotyczne”

Galaktyki karłowate”

Czego dowiedzieliśmy się o Wszechświecie dzięki kolejnym detekcjom fal grawitacyjnych?”

Gromady galaktyk” – największe skupiska materii we wszechświecie, wielkie laboratoria fizyki plazmy, oraz ważne obiekty kosmologiczne

Do (nie) zobaczenia” – jak się kończy misje kosmiczne, kilka przykładów jak Rosetta, Cassini, Giotto

Nie samym uranem żyje statek” – jak to jest z tym zasilaniem misji kosmicznych

Misja GAIA – wybrane osiągnięcia naukowe”

„Do czterech razy sztuka, czyli fourth time’s a XARM (czyt. „charm”) oraz odkrycia japońskich misji rentgenowskich”

„Wpływ Słońca na ziemską ekosferę”

„Cykl aktywności Słońca i jego skutki w Układzie Słonecznym”

Odkrycie Urana i Neptuna; poszukiwanie Wulkana”

Jan i Elżbieta Heweliuszowie” – prace astronomiczne

Jocelyn Bell Burnell i pierwsze pulsary”

„Co gdy na Ziemi skończy się metal, czyli o eksploatacji planetoid”

„Kosmiczne radiowe lasery – masery”

„Egzoplanety – najnowsze odkrycia”

„Lot międzygwiezdny – w najbliższym wieku, czy tysiącleciu? – poprzednie projekty”

„Komputery w kosmosie”

„Promieniowanie kosmiczne i oddziaływanie z atmosferami planet”

„Jak modelować galaktyki soczewkowate i spiralne?”

„Efekt Dopplera i jego zastosowania”

Nowe propozycje tematów

„16 lat teleskopu Spitzer: wyniki naukowe misji”

„Wpływ konstelacji satelitów na współczesną astronomię”

„Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba – Możliwości i przeciwności”

„Problem średnio masywnych czarnych dziur”

„Big Data w astronomii”

„Przyszłe badania układu księżyców Jowisza – misja JUICE i Europa Clipper”

„Misje marsjańskie z okna startowego 2020 – nowa era eksploracji”

„Program Artemis, czyli Apollo 2.0”

„Prywatny sektor startów kosmicznych – obecni i przyszli gracze”

„Następca Keplera? – pierwsze wyniki misji Cheops”

„InSight – nowe spojrzenie na Marsa z polskim akcentem”

„Solar Orbiter, czyli bliskie spotkanie ze Słońcem”

„LMT – Liquid Mirror Telescope”

„Cubesaty, czyli potencjał miniaturyzacji”

„Katherine Johnson – komputer, który wysłał ludzi na Księżyc”

„Historia, teraźniejszość i przyszłość hodowli roślin w kosmosie”

„Koncepcje terraformowania w Układzie Słonecznym”

„Największe/najmniejsze, najgorętsze/najzimniejsze, najbliższe/najdalsze – ekstrema we Wszechświecie”

„Największy księżyc w Układzie Słonecznym – Ganimedes”

„Kolonizacja Marsa – marzenia a rzeczywistość”

„Czy to już koniec? – podsumowanie osiągnięć misji Voyager”

Tematy zajęte:

„Błądzić jest rzeczą ludzką – błędy, mity i niedopatrzenia w historii astronomii”
„Zwierzęta w przestrzeni kosmicznej”
„Czym są i jak działają gwiazdy neutronowe?”
„Skąd biorą się ciężkie pierwiastki we Wszechświecie?”
„Podróż w czasie, czyli o konsekwencjach teorii względności”
„Historia, osiągnięcia i przyszłość misji Voyager 1 i Voyager 2”
„Dyski akrecyjne wokół masywnych ciał
„SN1987A – najbliższa współczesna supernowa”
„Kryzys w kosmologii: współczesne pomiary stałej Hubble’a”
„Co to są UFOs (Ultra-fast outflows)?” – O wiatrach z supermasywnych czarnych dziur”
„Najważniejszy obraz w astronomii – diagram H-R