Konkurs stypendialny

Stypendium obozów astronomicznych
Almukantaratu

Ogłaszamy konkurs na stypendium obozów astronomicznych dla zdolnych uczniów z mniej zamożnych rodzin! Stypendium ufundowaliśmy dzięki wsparciu firmy X-Team.


Zasady są proste:

  1. Znajdź interesujący temat dotyczący astronomii lub astronautyki i napisz krótki artykuł popularnonaukowy. Pamiętaj, żeby praca i zawarte w niej grafiki były w całości Twojego autorstwa! 
  2. Prześlij artykuł na adres mailowy podany w Regulaminie konkursu.
  3. Wypatrz swoje nazwisko wśród laureatów i prześlij do nas maila z danymi kontaktowymi.
  4. Odbierz stypendium i spotkaj się z nami na tegorocznym obozie astronomicznym!

Nie wiesz, jak napisać artykuł? Zajrzyj na https://astronet.pl/ lub https://www.urania.edu.pl/

Kryteria:

  • Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 1000zł na osobę,
  • W konkursie mogą brać udział uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (za wyjątkiem ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej).

Jury:

  • Jakub Garwoła – Redaktor portalu Urania,
  • Paweł Szewczyk – Doktorant astronomii na Uniwersytecie Warszawskim.

Terminarz:
Prace można nadsyłać do dnia 22.05.2022 roku do godziny 23:59:59.
Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi nie później niż 27.05.2022 roku.

Regulamin Konkursu (Dokument można także znaleźć w sekcji Dokumenty)