Terminy

Terminy podane poniżej są ostatecznymi:

7 maja 2023

  • Przesłanie formularza z tematem referatu wraz z abstraktem

8 maja 2023

  • Przesłanie pocztą karty uczestnika oraz podpisanych ogólnych warunków uczestnictwa (liczy się stempel na kopercie)
  • Wpłata pierwszej transzy w wysokości 700 zł  br. na rachunek Organizatora (Klub Astronomiczny Almukantarat, nr konta: 83 1750 0009 0000 0000 3864 6796 tytułem: „obóz astronomiczny turnus II – imię i nazwisko uczestnika”).

5 czerwca 2023

  • Wpłata drugiej transzy, tylko dla osób zakwalifikowanych, w wysokości 1200 zł (lub 1300 zł w przypadku wyboru diety innej niż mięsna lub wegetariańska) na rachunek Współorganizatora (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”, nr konta: 70 1240 3291 1111 0010 0654 9537 tytułem: „obóz astronomiczny turnus II – imię i nazwisko uczestnika”)